Arkiver

Dommere og politikk

Dommere og politikk.

 

Akkja. Det har oppstått en ganske ubehjelpelig debatt i pressen i disse dager. Synes mye å være frembragt av Høyesterettsavgjørelsen om rederskatt noen uker tilbake. Der var det et knepent flertall for å slå fast at skatten var i strid med Grunnloven.

 

Jojo, slike flertall og mindretall er jo Høyesterett stappfull av. Fra første dag på studiet fikk jeg høre om dette. Men så har noen lure hoder klart å koble dette til politikk, og funnet ut at Høyesterett på et eller annet vis er kraftig influert av Arbeiderpartiet. At partiet har utnevnt sine dommere, og at dette skal være uheldig. Fordi disse dommerne med røde sympatier støtter politikken til AP, og denne gang var de nesten i flertall.

 

Jeg holder på å grave meg ned. Det blir ikke mindre aktuelt, av at noen politiske spirer ønsker mer politisk kontroll med og debatt rundt hvem som ansettes i retten. Ikke bare Høyesterett, men i domstoler flest.

 

Akkja, sier jeg igjen. For det første må man ta til seg det maktfordelingssystem som norsk rett har bygget hele sin statsforfatning på. Der er domstolene en egen statsmakt. Den er uavhengig av lovgivende og utøvende makt. Det skal ikke være noen slik kontroll med ansettelse av dommere, som skal være underlagt politiske føringer.

 

Det man rett nok har, er en mekanisme der dommerne ansettes av Kongen i Statsråd. Dette er embetsmenn og kvinner, som ikke skal kunne avsettes. Det er deres ukrenkelighet som sikres gjennom ansettelsen.

 

Meg bekjent er det egne råd som innstiller hvem som skal bli dommere. Dette er garantert faglige vurderinger som ligger til grunn. Jeg må nok si at partiboken i så måte spiller mindre rolle. Det jeg har sett, gir meg ingen indikasjoner i det hele tatt på hvilket parti hver dommer tilhører. Jurister er derimot absurd opptatt av karakterer fra studiet, og gjerne av hva som er god og dårlig praksis i yrkeslivet. Jeg har selv sloss om stillinger der desimaler i karakterforskjell spilte en rolle. Men jeg har ikke måttet avsløre hvor min politiske sympati ligger.  Kom ikke her og fortell meg at de dommerne jeg har møtt gjennom 17 år i yrket, har blitt valgt ut fra sin partibok.

 

Jeg må si at jeg knapt nok kan ane hvilket parti hver enkelt av dem stemmer på. Da klarer jeg ikke ut fra deres avgjørelser – å avsløre dette. Heller bedre da å studere klesdrakten, målføret eller andre ganske sviktende målenormer. Mislykkede forsøk om jeg skulle prøve meg. Når så jeg sist en rød eller en blå avgjørelse? Har jeg i det hele sett en grønn avgjørelse?

 

Forresten er det nærmest fornøyelig å gå i strupen på hele den tanke at dommere skulle være influert av sin politiske sympati, i noen grad. Dette er mennesker. De tenker og de har politiske tanker. Lovverket gir i liten grad når man benytter juridiske verktøy, plass for politiske svingninger. Et visst spillerom får man i lovanvendelsen, men derfra til å danne seg bilder av at Høyesteretts flertall eller mindretall nærmest er en klan av Arbeiderpartifolk i forkledning. Det er absurd.Dommere og politikk