Arkiver

Megling i rettsapparatet

Megling i alle kanaler

Sist pratet jeg om rettsmegling. Som er en moderne form for megling i domstolen. Med domstolen forstår jeg tingretten, det første nivå innen domstolene.

Forliksrådet får ha meg unnskyldt, for jeg regner liksom ikke det organet som en del av domstolene. Det er vel litt smak og behag.

Men det er forvirrende. Hvilken rolle har Forliksrådet, når man har plassert at domstolen har sin egen meglingsfunksjon. Det blir veldig mye megling, dette.

La meg prøve på en klargjøring. Forliksrådet er den plass der folk normalt sett først skal henvende seg med en sivilrettslig tvist. Der begynner saksbehandlingen. Det gir mening, fordi Forliksrådet er et organ med god ekspertise i å megle. Men også med myndighet til å dømme.

Så folk skal først til Forliksrådet. Som er en god hovedregel. Der er saksbehandlingen rimelig, og til dels uformell. Sjansen for å nå frem er høy. Du plikter å starte der, som den sentrale regel.

Jeg er til tider i Forliksrådet. Men ikke alltid begynner en sak der. Den kan også begynne i tingretten. Der begge parter har advokater, så kan man gå direkte til domstolen. Ofte er begge sider representert ved advokat, og ofte går vi direkte inn døren på tinghuset.

Forliksrådet kan som sagt avsi dom, men ser nok mer av sin misjon i å fremme meglingslysten. Få folk til å se muligheter til enighet. Det er langt fra noen ulempe å starte saksbehandlingen der.

Jeg kan snu det på hodet. Når må du til Forliksrådet. I praksis der ingen parter er representert ved advokat. Om du selv har advokat og vil dra noen inn for rettsapparatet, må du via Forliksrådet hvis den andre mangler advokat. Har den andre advokat, kan du gå rakt på retten.

Så kan det være du havner i Forliksrådet i din kommune. Det er et godt sted for en god dialog. Svært ofte fører det frem til enighet. Folk der er flinke til å skaffe en plattform for enighet. Den litt løsere formen enn hva domstolen byr på, er bent frem egnet til å dra ut det beste av partene. Panelet i Forliksrådet er også flinke til å prate og se muligheter.

Så kan man jo tenke seg at begge sider har advokater. Sånn sett kan jeg gjerne sende en sak til retten, for jeg trenger ikke gå via Forliksrådet. Men det hender jeg likevel velger Forliksrådet, for jeg er ikke nødt til å unngå den veien. Det er et valg jeg har.

Ved å velge Forliksrådet, velger jeg en rimelig variant. Den mer folkelige vrien. Spesielt i saker der lokalkunnskap og sunt vett er viktig, kan Forliksrådet være en brekkstang for å myke opp saken. Det er liksom litt mer meningen å søke dialog der, enn i en rettssal der vi står i kapper og med litt stive snipper. Ikke fullt så folkelig, om du skjønner.

Megling i alle kanaler

Løsninger fremfor konflikt

Om å finne løsninger

 

Send meg gjerne e post med spørsmål, om du lurer på noe. Jeg kan gi korte råd. Det koster ikke noe. Om det blir for omfattende, skal jeg melde fra. Det er hyggelig å ha kontakt med dere lesere.

 

Jeg har hatt besøk av mange klienter over årene. Unge og gamle. Fra alle samfunnslag. Med det til felles at de har et rettslig problem. Gjerne slik at jeg skal hjelpe til å fylle ut noen dokumenter, og hjelpe til i saker der det ikke er noen reell motpart. I andre saker slik at jeg får en motpart å forholde meg til.

 

Da ser man en mulig konflikt som må løses rettslig.

 

Klientene møter ofte med et klart syn på saken. Sitt eget syn. Som jo etter klientens oppfatning er det riktige synet. Min oppgave er å støtte den tanken. Men kan jeg forsikre deg som klient om at dommeren vil være enig med deg. Det er noe jeg kan tro – javisst – men hvor sikker kan jeg være.

 

Det å bringe saker inn for retten vil i seg selv innebære høy risiko. Dommeren trenger ikke være enig, men er det forhåpentligvis. Enig med deg, altså. Dette er en risikosport.

 

I seg selv er denne usikkerheten en grunn til å finne gode forliksløsninger.

 

Men det finnes også andre grunner til å prøve finne løsninger uten rettens hjelp. Jeg har lest litt rettssosiologi. Ikke at jeg skjønte så mye av det. Men det handlet også litt om det å se på rettslige problemer som noe som kan vedvare, eller kveles.

 

Det å søke en dommers avgjørelse i en sak, fjerner strengt tatt ikke problemet. Det vil jo løse saken, men problemet vedvarer. Hvis man tenker seg at en av partene er misfornøyd, er det liten hjelp i at retten traff en avgjørelse. Kun den ene er da fornøyd.

 

Derfor vil sosiologen si at det er bedre om begge blir fornøyde. Eller muligvis like mye fornøyde. Det er mye derfor man også søker folik i saker.

 

Når jeg får besøk på kontoret, så forklarer jeg dette. Om at de aller fleste saker løses før de havner i retten. Om at av de sakene som havner i retten, er det en del som løses med forlik i retten. Samt at det bare er en liten prosent tilbake som leder frem til dom.

 

Vi ender med et brukbart resultat. De fleste konflikter løses uten bruk av dommerens avgjørelse. Partene blir passelig fornøyde, begge like mye. Forsoning og syn mot fremtiden kan bli resultatet. Dette er gode verdier som ikke skal undervurderes. Heller ikke i et samfunnsperspektiv.

 

Derfor søker jeg alltid gode løsninger for mine klienter.

Løsninger..

Megling og forsoning

Forsoning.

 

Jeg fortalte for noen uker siden om min sorte Skoda. Den som skal være så fornuftig. Men ikke så velskrudd.

 

Nå klarte verkstedet å fremskaffe meg en ny del. Den hadde samme feil eller større feil, enn den gamle. Derfor ble altså den nye delen jeg hadde ventet på i fire måneder, verre enn den som sto i da bilen ble levert.

 

I tillegg avdekket verkstedet at bilen er skjev bak. Noe er skjevt. Derfor tar bakdøren ned i støtfangeren, og lager skade på begge.

 

Jeg fikk derfor spørsmål om jeg «hadde vært nedpå» noe, ganske utilslørt et spørsmål om jeg selv hadde skadet bilen.

 

Det skal være meg en glede å holde byens befolkning oppdatert på min private forbrukerjuss. Hvordan få en feilfri Skoda.

 

I dag skal jeg bruke tiden på andre rettslige tema, noe som fenger mer enn tsjekkisk produksjonspresisjon.

 

Samtidig skal jeg ikke blande deg inn i mine private kjøp, selv om også jeg må oppleve mangt og mye av kvaliteter ved kjøp.

 

Dette vet jeg har vært tatt opp før. Men jeg gjør det igjen, i respekt for de som megler i det norske rettsapparatet. Jeg vil lovprise rettsmeglingen som ordning.

 

Som er en ganske ny ordning tvistende parter får et tilbud om å bli en del av. De får ta med seg en tvist som skal til retten, møte en dommer, prøve å løse saken sammen.

 

Fordelen er da at man kan spare en hel del penger, få noen gode råd av dommeren, og finne raskere og enklere frem til en løsning.

 

Jeg kan knapt huske en rettsmegling som ikke førte frem. Eller med andre ord, alle meglinger jeg går i – blir til løsninger.

 

Dette skyldes i stor grad fremragende meglere. Som makter å formilde til partene sakens sider, som lytter, som virkelig tør megle mellom partene – og som legger sin sjel i å finne balanse i løsningene.

 

Rettsmeglingen fører også i hovedsak – til at partene er fornøyde med utfallet i ettertid. For rettsmegling krever at man under rettsmeglingen er godt orientert om hva en mulig løsning går ut på, og at man innser konsekvensene av løsningen.

 

Mye av fortjenesten tilligger de dommere som går inn i meglingsrommet for å møte parter og advokater – som går i retten. Det er dommere som med velvilje møter de som skal i kamp. Jeg ser mye menneskeforståelse, mye innsikt, mye livsvisdom og generelt overblikk – i måten meglerne griper til oppgaven.

 

Rettsmegling er noe du får tilbud om, der en sivil sak skal opp til tingrettsbehandling. Det er også en ordning du vil få tilbud om, der en sak skal til ankebehandling. Med andre ord slik at rettsmegling inngår på de to laveste nivå i rettssystemet.

 

Og som det virker. Jeg er overveldet, samtidig forstår jeg det så godt. Ut fra de menneskene jeg møter der.

Forsoning

Salg av fast eiendom

Eiendom

 

Må det være kostbart å selge fast eiendom. Over tid har det nok bygget seg opp en oppfatning av at det skal være kostbart. Konkurranse har likevel ført til at prisene presses, og at du kan gjøre en god handel hos megler.

 

De fleste jeg har hørt om tar en viss prosentsats av salgssummen som sitt honorar ved salg. Hvilket betyr at kostbare eiendommer kan gi veldig høy inntekt for en megler, uten at arbeidet av den grunn er mer omfattende enn for en enkel leilighet.

 

Da melder det seg hos noen en lyst til å gjøre dette selv. Organisere salget, og få det gjort uten unødige kostnader.

 

Det kan jeg ikke anbefale.

 

Men la oss likevel tenke oss at du er selger. På din vei har du funnet en kjøper. Derfor har du begge parter på plass. Salgssummen er dere også enige om.

 

Det finnes et alternativ. Du kan kontakte advokat, som tar seg av kun det å forestå nedtegning av en kontrakt, samt gjør oppgjøret for dere. Hvilket finansierende bank vil kreve, fordi det skal gis en sikkerhet akkurat i oppgjørsfasen.

 

Denne sikkerhet gjør at kjøpers bank i det hele vil overføre kjøpesummen til selger.

 

Vi advokater er advokater. Men noen av oss kan også fungere som eiendomsmegler. Hvilket krever at vi innehar en gedigen forsikring som gjør at vi står ansvarlig økonomisk om det skjer feil i oppgjørsfasen. Det er nok den tryggheten bankene søker ved å kreve at eiendomsoppgjøret finner sted via en advokat eller megler.

 

Selv har jeg en forsikring som sikrer opp til 30 millioner i ansvar. Hvilket burde holde.

 

At du kan spare store summer på å benytte advokat til et slikt ”kompakt oppgjør” er det ingen tvil om.

 

I prinsippet kan du da gjøre alt forarbeidet for å sikre deg et salg. Men få hjelp akkurat i den avsluttende fasen. Det er alt du trenger, hvorfor kjøpe mer.

 

Det er jo ellers mulig å kjøpe en mer fullstendig pakke, så vel fra megler som fra advokat. Den bør inneholde god markedsføring på internett, og der tenker jeg at finn.no er mest viktig å få vist eiendommen på. Eiendommen bør også få en fin plassering i BT sitt eiendomsbilag fredag. Eller i et eget bilag, slik noen meglere lager det som ”innstikk” til avisen.

 

Du trenger også noen fine prospekt med flotte bilder av eiendommen, noen visningsskilt som gjør at kjøperne finner frem. Dernest trenger du en takst som viser hva kjøperen kan kjøpe.

 

I noen grad er dette ting man kan kjøpe hos megler eller advokat. Ut fra hva du ønsker, er det opp til den som tar jobben å finne riktig pris.

 

Selv har jeg gjort en del salg fullstendig, og en del bistand under skriving av kontrakt. Dette er etter forholdene ganske ukomplisert. Men det krever en tillatelse, og det krever trygghet for selger, kjøper og ikke minst den bank som skal betale for gildet.

 

Gjør derfor en grundig jobb før du velger hvem som skal bistå deg. Og gjør hva du kan for å få riktig pris. Her er det store summer å spare. Eiendomssalg