Arkiver

Fri advokat

Fri advokat

 

Tusen takk til alle lesere, som har kontaktet meg over alle disse årene – siden år 2000, da jeg opprettet denne spalten. Utallige er mine besøk hjemme hos dere, med PC og penn og juridisk kunnskap i bagasjen. Dere er hundrevis som har vært innom på mitt kontor. Og jussen er bragt ut til folket, gjennom enkelt språk og klar tekst. I Annonseavisen – og senere Byavisen.

 

Jeg er blitt kjent med folket. Både i byen, og i kommunene rundt den. Det har vært en glede. Man skal spandere noen tanker om den innsikt dere har fått, men også den viten jeg har fått. Om dere.

 

Nå er nok en avis gått i trykken, og dagens tema – det er knyttet til fri rettshjelp.

 

Som er en offentlig støtteordning, ment for å sikre folket advokatbistand. Selv for den som ikke har en velfylt konto.

 

Rettshjelp innvilges av Fylkesmannen. Eller advokater innvilger den selv, på vegne av Fylkesmannen. Ordningen er den samme, vi er avhengige av å innfri visse vilkår.

 

Inntekt er ett av dem. Du trenger som enslig å ha en inntekt under kr. 246.000,00. Eller om du lever i parforhold, må dere ikke ha over kr. 369.000,00 i årlig inntekt, samlet. Mange bryter denne grensen.

 

Formuen skal ikke være over kr. 100.000,00, men her er boligen din fritatt for å bli tatt med i kalkylen.

 

Dette er stramme grenser.

 

For jeg ser at folk med såpass lav inntekt kan normalt ikke betale for sin advokat. En rettssak koster sjelden under kr. 40.000,00 å føre. Enkel bistand kan fort komme opp i kr. 10.000,00. hvis du skulle betale selv. Advokatbistand er definitivt ikke for folk flest.

 

Jeg opplever nok at noen kunder ser oss som noe midt mellom det offentluge støtteapparat og en selvstendig næringsdrivende. Men faktum er at vi driver forretning, og all tid vi anvender – skal betales av noen.

 

Derfor må jeg ta dette opp med mine kunder. Kan man betale for tjenesten. Det er nødvendig, fordi det må avklares.

 

Rettshjelp ytes i visse saker. Noen saker går automatisk til dekning, som for eksempel oppsigelse i husleieforhold. Eller skilsmisse og barnefordeling. Et annet eksempel er oppsigelse i arbeidsforhold. Har du lav nok inntekt, er rettshjelp sikret.

 

Men for en mengde saksforhold gjelder at det ikke er automatisk dekning. Det må vurderes fra sak til sak, skjønnsmessig. Det er Fylkesmannen som vurderer dette. I den enkelte sak, og ut fra skjønn. Hvor viktig er saken for deg, hva dreier den seg om.

 

Rettshjelpen sitter langt inne.

 

Videre er det slik at de med inntekt under kr. 100.000,00 ikke betaler egenandel. Mens de over denne summen, betaler en moderat egenandel.

 

Og det betales mva av rettshjelpen.

 

Der moder Norge tildeler deg rettshjelp, skal den samtidig ha mva av beløpet. En sjarmerende tanke.

 

Fri advokat

Fri rettshjelp

Forsikringsdekning og fri rettshjelp

 

Det finnes måter å få hjelp til å betale advokatregningen. Noen må betale selv der du trenger advokat. Andre kan få støtte til det.

 

Den ikke helt ukjente støtten til advokat er den såkalte ”fri rettshjelp”. Dette er en hjelp som ytes i hovedsak av Fylkesmannen eller domstolene, alt etter om saken din har havnet for rettsapparatet eller ikke.

 

For å få støtte må du tjene ikke så altfor mye. Grensen er oppover kr. 246.000,00 for enslig, og kr. 369.000,00 for den som må bli beregnet sammen med samboer eller ektefelle. Man skjønner nok at det ikke er så altfor mange som får rettshjelp.

 

Men det er ikke nok å ha lav inntekt. Saken din må også sortere under den type saker som ytes rettshjelp. Det er langt fra alle saker som tenkes kan. Advokater kan hjelpe deg med å gå gjennom den begrensede listen.

 

Det er ingen som har et generelt krav på rettshjelp. Heller ikke finnes det en liste der de er listet opp de som har krav på rettshjelp. Her gjelder det inntektsgrense og type sak. Så enkelt er det.

 

Ved rettshjelp beregnes det også en moderat egenandel.

 

En annen form for rettshjelp for folk flest, er den som er knyttet til forsikringer. Hvilket betyr at du typisk har forsikret en bil, båt eller eiendom. Så havner du i en rettslig konflikt, f. eks. i forhold til selger. Da har du og en rettshjelpsdekning i selve forsikringen.

 

Her er det også egenandel. Den er typisk på kr. 4.000,00 + 20 % av det overskytende. Alt utover dette dekkes av selskapet, men oppad begrenset til kr. 80.000,00 eller kr. 100.000,00.

 

Her er ikke noe krav til inntekt. Det skal være et forsikret gode, og det skal være en tvist.

 

Jeg møter begge grupper søkere av rettshjelp i videste forstand. Felles for gruppene er at de får støtte til advokatbistand. Men ellers er det jo klare ulikheter. Rettshjelpen fra det offentlige hjelper en økonomisk svak gruppe, mens forsikringen som dekker rettshjelp – tross alt hjelper de som har økonomi god nok til å eie eiendom.

 

De aller fleste andre – altså de som ikke er med under noen av ordningene i saken sin, må oftest betale selv. I noen tilfeller hender det at noen tar regningen for deg. Fagforeningen, arbeidsgiver eller visse offentlige kontorer dekker til tider advokatsalær. Men det er nok mer sjelden, så langt gjelder de saker jeg har behandlet.

 

Sist uke skrev jeg om bilforhandlere og reklamasjonsrett. Fikk en e post av en leser som hadde fått veldig god service i en sak med sin bilselger. Det gleder meg at ikke alle er slik som jeg ga ”skrekkeksempel” på sist uke.

 

Forsikringsdekning og fri rettshjelp