Arkiver

Eierskifte og forlik

Eierskifte og forliksløsninger

Det er etter hvert blitt en ganske vanlig oppgave for meg. Det å gå i dialog med selskaper som har solgt eierskifteforsikringer.

Du tenker deg at en eiendom er solgt. Fra en selger. Til en kjøper – og det er du. Så er det avdekket mangler ved eiendommen. Du mener å ha et krav mot selger, en sum som motsvarer hva det koster å utbedre manglene. Vi kaller det prisavslag. Du vil ha en sum penger.

Det er naturlig å rette kravet mot selger. Men stopper det der, eller må du til retten. Trengs det en dom for å få sitt prisavslag til sist.

Der  er det selskapet kommer inn i bildet. For eierskifteforsikring betyr at selger kan melde seg litt ut av dialogen, la selskapets advokater ta jobben.

Det er nå man nærmer seg sydlige strøk. Nå er det frem med pokerfjeset og det skal prutes og forhandles. Et prisavslag skal i havn.

La meg si det enkelt, et selskap har ingen planer i en sådan situasjon om å betale fullt ut for alle mangler som avdekkes. Det er å være veldig naiv å forvente noe slikt. Selskapene driver business, og hver krone spart er en krone selskapet beholder i egen kasse.

Ikke at det er så uvanlig med heftig dialog i en fase der parter i tvister diskuterer prisavslag på fast eiendom. Sånt forekommer selvsagt også der det ikke er selskaper på banen. Men hele greia blir liksom mer profesjonell ved at du har et selskap i andre enden.

Dialogen kan begynne sånn:  nei ! Du får ikke en krone. Etter selskapets vurdering er det ikke grunnlag for noen kompensasjon på eiendommen du har kjøpt. Det er den freidigste varianten. Da sitter du der, alminnelig og greit slått ut.

Så har du det jeg kan kalle for skambudet. Hvilket betyr en liten og nesten symbolsk sum. Sånn at du nesten blir fornærmet. Gjerne kombinert med en kort frist for å akseptere,  slik at du føler deg omtrent forlatt om du ikke godtar.

Dernest har du en ny og frisk variant – selskapet bare sender deg en sum penger – rett inn på din bankkonto. Så anser de seg ferdige med saken, og det er opp til deg å fortsette kampen for større økonomisk kompensasjon.

Vet du, det er nesten ingen slik dialog jeg har innledet med en alminnelig saklig dialog om pengesummer og sak. Det blir liksom noe friskt og freidig fra starten av, alltid.

Jeg vet slik selskaper vet, at de fleste konflikter om kjøp og salg av fast eiendom, ikke havner i retten. Litt fordi konflikter sliter. Noe fordi det koster penger. Selvsagt også fordi utfallet av konflikter er usikkert. Derfor har det noe for seg å prøve seg overfor kjøper med friske utspill fra starten.

Mange kjøpere har kommet til meg for hjelp – og la meg si noe helt klart.

Samtlige saker jeg har behandlet, har ikke endt for retten med dom. De er blitt løst på veien. Samtlige saker er også løst med større utbetalinger til kjøper enn det man i startfasen tilbudte fra ”den andre siden”.

Hva kan dette lære oss ?

For det første at de færreste tvister havner for retten. Det meste løses i forlik. Dernest at man alltid starter med noe som knapt kan tas alvorlig. Men at dialogen mellom partene etter hvert fører til bedre oppgjør.   Eierskifte og forlik