Arkiver

Boligmarkedet

Dagens boligmarked

 

Dette er ikke et spesielt rettslig tema, men som advokat møter jeg en del spørsmål knyttet til anskaffelse av bolig.

 

Det kommer lite folk på boligvisninger. Omsetningen går tregt. Man kjøper ikke i samme tempo som før. Det er blitt tyngre å få solgt sitt eget før man går ut i markedet og kjøper sin neste bolig.

 

For det første tror jeg at det som skjer er en sunn normalisering av tempo i oppgangen på boligpriser. Familier har jo måttet skaffe millionbeløp for å skaffe seg tak over hodet. Mens lønningene har på ingen måte fulgt opp galoppen.

 

Det har ført til at bankene har måttet låne ut stadig større andeler av kjøpesummen for nye boliger, og kostnaden ved slike lån har vært til dels omfattende.

 

Nå stiger renten. Rettslig sett er det et problem. Fordi forventet innbetaling på lånet hver måned vil øke. Dersom man ikke får betalt, kan det føre til at man må gå fra hjemmet sitt. Store lån gjør mennesker sårbare for renteøkninger.

 

Dersom du skal anskaffe deg en ny bolig, melder seg spørsmålet om du skal selge først der du bor. Eller om du skal kjøpe først, og selge etterpå.

 

Jeg tenker at det er vanskelig å svare generelt på dette. De jeg møter kjøper først – og selger etterpå. Da vil du også være sikker på å ha funnet din neste drømmebolig, før du kvitter deg med den gamle.

 

Du kan komme til å trenge en mellomfinansiering. Dersom det går sakte med salget av din gamle bolig, kan du bli nødt til å betale for den nye. Banken er behjelpelig, men da betjener du også to lån over en periode. Det er mye og det er tøft.

 

Man får solgt boliger også nå for tiden. Men det gjelder å smøre seg med tålmodighet og ha moderate forventninger til at det skal gå fort. Is i magen er absolutt en fordel. Det kan ta flere måneder før du blir kvitt din tidligere bolig, eller det kan ta noen få dager. På forhånd kan det være vanskelig å vite, vær da forberedt på det verste.

 

Etter noen tid tror jeg at markedet blir litt bedre. Kjøperne blir tryggere, kommer frem fra sine skjul – så å si. Uroen i lånemarkedet har gitt seg, og man tør kjøpe. Selgerne blir tryggere.

 

Men igjen, jeg ser en ulempe ved at alt for dynamisk boligmarked. Det er de kunstig høye boligprisene. Noen er tjent med slikt, selvsagt. Det er bankene som låner ut mer penger. Videre er det meglerne med sin prosentprovisjon. Men så mange andre får ikke mye ut av et opphetet boligmarked.

 

Jeg tror vi er på vei mot noe bedre. Selv om det kan se utrygt ut. Dagens boligmarked