Arkiver

Ektepakter

Ektepakter og formuesordning

 

Det finnes de som gifter seg. Som er forbundet med glede. Man danner et forbund, også et økonomisk forbund. Men det er muligvis noe man ikke reflekterer mye over i lykkerus. Det er ikke i rusen man er mest rasjonell, for å si det sånn.

 

Et ekteskap har sine kjøreregler. En av disse er at ektefellene trer inn i et felleseie. Som ikke betyr at de slår sammen det de har, og deler broderlig. De eier sine ting som før, men skal gjennom en ordning skape grunnlaget for en fremtidig deling. Ved død eller ved brudd.

 

Ekteskapsloven har felleseie som hovedordning. Du trenger ikke krysse av på noe skjema sammen forlovelsen eller i kirken. Felleseie det får du helt automatisk.

 

Vi kaller det en formuesordning.

 

La oss holde fast ved den. En ordning. Den får sin virkning ved ekteskapets opphør.

 

Enkelt forklart skal verdiene deles likt ved opphøret, det er en likdelingstanke bak dette.

 

Det finnes et kraftig unntak i loven. Dette kalles skjevdeling. Med skjevdeling forstår jeg det at en person kan kreve lagt til side de verdiene som denne bragte inn i ekteskapet, eller som er mottatt under ekteskapet ved arv eller gave. Loven tenker nok at det er riktigst at den som har slike verdier, skal få beholde de. Dette kan du kreve, og en trenger ikke avtale for å kreve det.

 

Men felles verdier ellers, de skal deles.

 

Så kan du slå til med en egen spesialordning på toppen av det hele, særeie. Det ligger i ordet, noe du eier særlig. Som betyr at ved deling skal en sånn verdi deles ulikt. Den tilfaller den som har særeiet som sitt.

 

Den holdes utenfor likedelingen.

 

Så særeie bygger ikke på en tanke om fellesskap. Den har andre grunner.

 

Særeie kan lages. Men det må lages ved ektepakt. Dette er et spesielt dokument, enkelt forklart en avtale mellom ektefeller. Som avviker fra likedelingstanken. Og må lages i et særlig formular.

 

Da er vi kommet så langt, dere kan lage en ordning som avviker fra felleseiet. Det er særeiet.

 

Formularet fylles ut i elegante former, signeres av partene og vitner. Deretter tinglyses det. Så er saken biff.

 

Skal du velge den ene eller andre ordningen. Vel, det kommer mye an på hva dere to vil. Noen vil ha det ene, andre helst det andre. Loven gir muligheter, og jeg har mange ganger orientert folk om mulighetene. Dette bruker vi noen timer på, sånn at folk blir i stand til å velge.

 

Formuesordning, heter det. Ikke så dramatisk det. Om du skulle glemme deg, får du felleseie. Om du har andre planer, ordner vi det.

 

En sånn avtale kan lages mens du er i ekteskap, men også før du inngår det. Videre er det mulig å endre på pakten underveis, hvis dere kommer på andre tanker. Ektepakter