Arkiver

Bud og motbud

BUD OG MOTBUD

 

Hei igjen. Jeg håper godværet har slått til, slik det var lovet. Sånn at vi har fått litt varme i oss etter en kald vinter. Jeg fortsetter rundturen i jussens verden med deg utover vår og sommer.

 

I dag hadde jeg tenkt å snakke litt om det å by på fast eiendom. Rett og slett det å kjøpe seg bolig.

 

La det være sagt. Dersom du byr, har du bundet deg til å by. Sånn at hvis selger liker prisen du foreslår – er du bundet. Du skal derfor aldri by uten at du har pengene og uten at det er gjennomtenkt.

 

Selvsagt, kan du si. Når du byr, er det selvsagt lov til å ta forbehold om noe. Kanskje du ikke har orden på finansene. Da byr du med forbehold om finansiering. Men du kan jo selv tenke deg at et sånt bud ikke er så spennende for selger. Ikke hvis man skal stole på budet.

 

Jeg har drevet litt med eiendomsmegling. Men har sjelden eller aldri møtt noe forbehold i ett bud. Selv om det altså er mulig.

 

Bud kan jo gasses litt opp. Nye regler tilsier at du ikke kan by med kortere frist enn 24 timer etter at siste visning var avsluttet. Men så kan du by så mye du orker og gjerne i kamp med andre budgivere. Da kan det ende med at prisene krangles oppover og gjerne med veldig korte frister for selger til å godta.

 

Budgiving er spennende for alle parter. Men det kan neppe kalles koselig. Jeg skjønner godt de som faller for nybyggprosjekter der prisen er satt på forhånd. Da unngår du spenningen.

 

Vel, det viktige å si om budgivning er at budet binder. Men hvor lenge binder budet. Vanlig juss tilsier at budet hvis det er muntlig binder bare den tid det tar å fremføre budet, det må svares straks.

 

Et skriftlig bud binder så lang tid det tar for selger naturlig å sette seg inn i budet for deretter å svare.

 

Nå er vel ikke sånn normaljuss så spennende, for budgiverne setter jo nettopp frister. For liksom å sette fart i prosessen.

 

I en budrunde kan du bli møtt av det vi kaller motbud. Som er selgers bud i mot ditt, selger sier rett og slett at du får eiendommen om du betaler en viss sum. Den ligger sikkert noe over ditt siste bud. Motbud blir det fordi det er selger som byr i mot deg, og ikke en annen interessent.

 

Når selger og kjøper har funnet hverandre, da matcher krav og bud. Avtalen er inngått, og partene blir typisk kalt inn til megler for å skrive under en kontrakt. La meg klart presisere at handelen er bindende fra krav og bud fant hverandre, det er ikke slik at det først binder fra kontrakten formaliseres.BUD OG MOTBUD