Arkiver

Bruksrett til fast eiendom

Bruksrett

Fradrag for bruksrett

 

Så sitter man her. Etter en lang ferie. Været slo vel ikke helt til vestpå. Det pleier ikke helt det, ikke mens alle er på ferie. Løsner sikkert snart, når alle er vel hjemme igjen.

 

Jeg skal ikke satse på værvarsel, men på juridiske tanker. Presentert fra bølgeskvulp og bryggehus i sjøkanten i Sandviken. Der jeg holder til med min kollega. Utover høsten skal det bli dykk både her og der i jussens akvarium.

 

Jeg har hatt en del klienter denne våren. Mange av dem er hyggelige lesere som melder et problem. De er ekstra kjekke, de som kommer til meg via avisen. Vi er liksom kjente på forhånd.

 

La meg i dag si noen vanskelige ord om overdragelse av fast eiendom mellom foreldre og barn, der man tenker seg å gjøre fradrag for en bruksrett for foreldrene i verdiene man overdrar. Dette får stor betydning for beregning av avgift i forskudd på arv, ser du. Får vi ned verdien ved en borett, så blir det mindre å ta avgift av.

 

En eiendom skal gå fra foreldre til barn. Det er en gave. Den skal gi en avgift. Kan man få ned avgiften.

 

La meg ta det ikke så vanskelige, fritidseiendommene. De er så greie. Her regner skattefolket med at en hytte har opp til åtte uker brukstid per år, og du kan beregne verdien av en bruksrett opp til fire uker for foreldre. Det regnes en slags ukeleie, denne ganges opp med forventet levetid for den yngste av foreldrene. Og så finner vi tallet. Denne verdien av bruksretten fastsettes av en takstmann. Kronene trekkes fra i eiendommens verdi, og vips så har du et fradrag og mindre avgift.

 

Det er verre med boligeiendom. Her er det mer dramatikk, og ikke alle kjenner til dette.

 

Fordi det kreves for å gjøre fradrag, at foreldrene har gitt fra seg den vesentlige råderett over boligen. Først da kan man trekke fra for boretten. Dette er lovregulert.

 

Grunnen til at foreldre skal ha gitt fra seg råderetten, er at da har barna overtatt. Hvis barna har overtatt, er barna økonomisk styrket. Først da er det rimelig å pålegge barna en avgift. Barn som i praksis ikke har overtatt eiendommen, skal ikke trenge å betale avgift. Men da får de heller ikke fradraget!

 

Hva prøver jeg å si?

 

Barna må overta eiendommen, i det vesentlige. Da først kan en takstmann beregne en verdi av en borett, trekke fra i eiendommens verdi – og spare avgift.

 

Men folk gjør noe helt annet. De overdrar eiendommen fra foreldre til barn, men så blir foreldrene boende i eiendommen ganske så ofte. Men da er jo ikke råderetten overdratt. Som betyr at det ikke skal beregnes noen avgift, som igjen betyr at man ikke får gjøre noen fradrag.

 

Dette er dramatisk for de det gjelder.

 

Foreldre som vil spare avgift for sine barn, må gjennom overdragelsen sørge for å gi fra seg råderetten. Først da synker avgiften. Det holder ikke at barna betaler regningene, eller blir registrert som eier. Da blir det heller ikke fradrag for boretten.

 

Boretten får du kun trekke fra, hvis eiendommen er overtatt. Ved at rådigheten er overtatt.

Det er måter å få gjort fradraget på. Men det må bety at foreldrene blir boende, og for en stor del gir fra seg råderetten over boligen. Dette skal lede til fradrag. Problemet er bare at det ikke er dette folk ønsker seg.

 

De ønsker seg det fradraget loven ikke kan gi dem.