Arkiver

Utleie av husrom

Leieavtaler

 

Jeg registrerer at det inngås leieavtaler. Noen ganger for bolig, andre ganger for næring. Utleie av areal er en omfattende business, enten det er utleie av en kjellerleilighet eller store fabrikklokaler.

 

Utleie er ikke uvanlig. Rett nok er det langt mindre vanlig med utleie til bolig i Norge enn i Sverige, men det forekommer.

 

Husleieloven finnes for slike avtaler. Den sier noe om det man kan avtale og det man ikke kan avtale. Ut av dette springer det gjerne typiske standardavtaler, sånn som den blå husleieboken som mye har vært brukt i boligleieforhold.

 

Husleieloven er streng mot private, på den måten at det ikke skal være lov å avtale det man vil. Mye er nok reglene strenge fordi leietager skal vernes mot langt fra gode leieavtaler. Det legges inn mengder av sikkerhetsnett i loven.

 

Dette kan gjelde ikke minst oppsigelsesreglene, hva som skal til og hvor mye som skal til for å bli sagt opp fra et leieforhold.

 

Men oppsigelsesregler er også vanskelig for næringsdrivende. Hvor lenge vil man leie. Skal det være for en bestemt tid eller ubestemt tid. Skal det være med oppregulering av leie på veien. Hvordan går man frem når avtalen skal ende. Næringsutleie er også vrient, og her passer ikke loven like godt på partene.

 

Fordi man tenker at her kan partene passe på seg selv.

 

Husleie er enkelt hvis man bruker gode avtaler, som er standardiserte så godt at de tar høyde for det meste. Da skal liksom de fleste fallgruver være sikret, og man kan gå frem på en fin måte og ha et godt leieforhold.

 

Men uansett gjelder for husleie at jeg ser uvitenhet. Jeg ser avtaler som ikke sier noe om varighet av leieforholdet. Som ikke sier noe om andre viktige sider av avtalen. Ja, jeg ser til og med avtaler som ikke er skriftlige.

 

Uvitenheten rammer den som ikke vet, den svakeste i leieforholdet. Den som ikke vet om hvordan avtalen står seg. Det er ikke noe problem å inngå en avtale, bare man vet hva det betyr. Da er intet som en overraskelse.

 

Som advokat kan jeg vurdere sånt på forhånd. Si at du må ha en skriftlig leieavtale. Forklare hva den bør inneholde. Rette på uheldige formuleringer og uklarheter. Mye av min arbeidstid bør gå med til dette. Heller enn å rydde opp i leieforhold der det oppstår uenighet i ettertid.

 

Takk for mange hyggelige henvendelser den siste tiden. Kjekt stadig å få kontakt med lesere som vil legge frem en sak til vurdering. Høsten er i gang og leserne er klare for juridiske utfordringer.

Leieavtaler