Forsoning.

 

Jeg fortalte for noen uker siden om min sorte Skoda. Den som skal være så fornuftig. Men ikke så velskrudd.

 

Nå klarte verkstedet å fremskaffe meg en ny del. Den hadde samme feil eller større feil, enn den gamle. Derfor ble altså den nye delen jeg hadde ventet på i fire måneder, verre enn den som sto i da bilen ble levert.

 

I tillegg avdekket verkstedet at bilen er skjev bak. Noe er skjevt. Derfor tar bakdøren ned i støtfangeren, og lager skade på begge.

 

Jeg fikk derfor spørsmål om jeg «hadde vært nedpå» noe, ganske utilslørt et spørsmål om jeg selv hadde skadet bilen.

 

Det skal være meg en glede å holde byens befolkning oppdatert på min private forbrukerjuss. Hvordan få en feilfri Skoda.

 

I dag skal jeg bruke tiden på andre rettslige tema, noe som fenger mer enn tsjekkisk produksjonspresisjon.

 

Samtidig skal jeg ikke blande deg inn i mine private kjøp, selv om også jeg må oppleve mangt og mye av kvaliteter ved kjøp.

 

Dette vet jeg har vært tatt opp før. Men jeg gjør det igjen, i respekt for de som megler i det norske rettsapparatet. Jeg vil lovprise rettsmeglingen som ordning.

 

Som er en ganske ny ordning tvistende parter får et tilbud om å bli en del av. De får ta med seg en tvist som skal til retten, møte en dommer, prøve å løse saken sammen.

 

Fordelen er da at man kan spare en hel del penger, få noen gode råd av dommeren, og finne raskere og enklere frem til en løsning.

 

Jeg kan knapt huske en rettsmegling som ikke førte frem. Eller med andre ord, alle meglinger jeg går i – blir til løsninger.

 

Dette skyldes i stor grad fremragende meglere. Som makter å formilde til partene sakens sider, som lytter, som virkelig tør megle mellom partene – og som legger sin sjel i å finne balanse i løsningene.

 

Rettsmeglingen fører også i hovedsak – til at partene er fornøyde med utfallet i ettertid. For rettsmegling krever at man under rettsmeglingen er godt orientert om hva en mulig løsning går ut på, og at man innser konsekvensene av løsningen.

 

Mye av fortjenesten tilligger de dommere som går inn i meglingsrommet for å møte parter og advokater – som går i retten. Det er dommere som med velvilje møter de som skal i kamp. Jeg ser mye menneskeforståelse, mye innsikt, mye livsvisdom og generelt overblikk – i måten meglerne griper til oppgaven.

 

Rettsmegling er noe du får tilbud om, der en sivil sak skal opp til tingrettsbehandling. Det er også en ordning du vil få tilbud om, der en sak skal til ankebehandling. Med andre ord slik at rettsmegling inngår på de to laveste nivå i rettssystemet.

 

Og som det virker. Jeg er overveldet, samtidig forstår jeg det så godt. Ut fra de menneskene jeg møter der.

Forsoning

Legg igjen beskjed

obligatorisk