Forebygge krøll i kontrakter

 

Advokatvirket utfordrer hver dag. Mye å gjøre og mange hyggelige mennesker å møte. Flere av dere lesere har kontaktet meg både med oppdrag eller enkle spørsmål. Det har vært hyggelig. Med tolv års bekjentskap gjennom denne spalten, har vi blitt godt kjente.

 

Du må gjerne ta opp rettslige tema med meg, eller komme med et helt oppdrag. Ved en enkel e post kan jeg svare på det du lurer på. Så ser vi hvor det måtte bære.

 

Jeg underviser en del i juridiske fag. Det er utviklende. Kontakten med fagets nye og gamle sider gir spenning. Man får fulgt med, og husker at faget er i bevegelse. Vi må ikke stivne i gamle former.

 

Et av de tema jeg har jobbet med den siste tiden, er kontraktstolkning. Det handler om det å lese kontrakter. Enkelt sagt der to parter er uenige om hvordan avtaler skal forstås. Det kan være du har en avtale med en håndverker, og spør deg hva som skal gjøres. Eller der du har kjøpt en vare, og spør deg hva som skal leveres.

 

I en ideell verden skal det ikke være noe problem å tolke avtaler. Fordi man ved å forme ordene helt klart, bare kan ha en mening for avtalen. Det er ikke rom for uenighet. Men slik er det ikke.

 

Et eksempel kan være om jeg skal levere deg et «nøkkelferdig» hus. Hva ligger i dette, si nå at vi ikke har vært så nøye med å definere hva jeg skal levere. Det skal være et hus etter en gitt tegning. Men hva skal høre med?

 

Eller du kjøper en malerkost på butikken. Den kan du male med. Altså bruke kosten til å føre maling på en flate. Men er det lovet at du skal få et pent resultat? Eller er det slik at noen koster gir penere resultat enn andre?

 

Det å tolke kontrakter kan bestå i å tolke det som ikke er sagt direkte. Altså spørre seg hva er en malerkost. Uten at det er direkte beskrevet i avtalen. Eller tolke et begrep som «nøkkelferdig».

 

Verden er ikke perfekt. Kontrakter er uklare. Vi tegner ikke alltid ned hva vi forventer oss. Kjøper du et par vinterdekk er det rimelig å forvente at de kan brukes på snø, men noen dekk er bedre til dette enn andre. Vi skriver det ikke ned, har ikke ord å tolke. Andre kontrakter er vi flittige med, og nedtegner alle våre tanker – store og små.

 

Min jobb består dessverre mer i å rydde opp i uklare kontrakter, enn i forkant å lage tydelige kontrakter. Jeg vil heller forebygge ved å hjelpe deg å tegne ned i avtalen det man ønsker. Så er du spart for en slitsom konflikt, den dag partene er uenige om hva de forsto ut fra avtalen.

 

Jeg skulle ønske jeg kunne slippe alle disse konfliktene på jobb. Det er min jobb, og jeg tar utfordringen. Men jeg vil gjerne heller hjelpe deg å lage gode avtaler. Det kan være kjøpsavtaler, samlivsavtaler, rettigheter over fast eiendom og mye mer. Alt som kan avtales kan skrives ned på et papir. Et riktig ordvalg er det samme som å spare seg for konflikter i ettertid. Ingen ord, uriktige ord eller sparsomme ord – betyr mulig strid.

Kontrakt og krøll

Legg igjen beskjed

obligatorisk