Forsikringsdekning og fri rettshjelp

 

Det finnes måter å få hjelp til å betale advokatregningen. Noen må betale selv der du trenger advokat. Andre kan få støtte til det.

 

Den ikke helt ukjente støtten til advokat er den såkalte ”fri rettshjelp”. Dette er en hjelp som ytes i hovedsak av Fylkesmannen eller domstolene, alt etter om saken din har havnet for rettsapparatet eller ikke.

 

For å få støtte må du tjene ikke så altfor mye. Grensen er oppover kr. 246.000,00 for enslig, og kr. 369.000,00 for den som må bli beregnet sammen med samboer eller ektefelle. Man skjønner nok at det ikke er så altfor mange som får rettshjelp.

 

Men det er ikke nok å ha lav inntekt. Saken din må også sortere under den type saker som ytes rettshjelp. Det er langt fra alle saker som tenkes kan. Advokater kan hjelpe deg med å gå gjennom den begrensede listen.

 

Det er ingen som har et generelt krav på rettshjelp. Heller ikke finnes det en liste der de er listet opp de som har krav på rettshjelp. Her gjelder det inntektsgrense og type sak. Så enkelt er det.

 

Ved rettshjelp beregnes det også en moderat egenandel.

 

En annen form for rettshjelp for folk flest, er den som er knyttet til forsikringer. Hvilket betyr at du typisk har forsikret en bil, båt eller eiendom. Så havner du i en rettslig konflikt, f. eks. i forhold til selger. Da har du og en rettshjelpsdekning i selve forsikringen.

 

Her er det også egenandel. Den er typisk på kr. 4.000,00 + 20 % av det overskytende. Alt utover dette dekkes av selskapet, men oppad begrenset til kr. 80.000,00 eller kr. 100.000,00.

 

Her er ikke noe krav til inntekt. Det skal være et forsikret gode, og det skal være en tvist.

 

Jeg møter begge grupper søkere av rettshjelp i videste forstand. Felles for gruppene er at de får støtte til advokatbistand. Men ellers er det jo klare ulikheter. Rettshjelpen fra det offentlige hjelper en økonomisk svak gruppe, mens forsikringen som dekker rettshjelp – tross alt hjelper de som har økonomi god nok til å eie eiendom.

 

De aller fleste andre – altså de som ikke er med under noen av ordningene i saken sin, må oftest betale selv. I noen tilfeller hender det at noen tar regningen for deg. Fagforeningen, arbeidsgiver eller visse offentlige kontorer dekker til tider advokatsalær. Men det er nok mer sjelden, så langt gjelder de saker jeg har behandlet.

 

Sist uke skrev jeg om bilforhandlere og reklamasjonsrett. Fikk en e post av en leser som hadde fått veldig god service i en sak med sin bilselger. Det gleder meg at ikke alle er slik som jeg ga ”skrekkeksempel” på sist uke.

 

Forsikringsdekning og fri rettshjelp

Legg igjen beskjed

obligatorisk