Fri advokat

 

Tusen takk til alle lesere, som har kontaktet meg over alle disse årene – siden år 2000, da jeg opprettet denne spalten. Utallige er mine besøk hjemme hos dere, med PC og penn og juridisk kunnskap i bagasjen. Dere er hundrevis som har vært innom på mitt kontor. Og jussen er bragt ut til folket, gjennom enkelt språk og klar tekst. I Annonseavisen – og senere Byavisen.

 

Jeg er blitt kjent med folket. Både i byen, og i kommunene rundt den. Det har vært en glede. Man skal spandere noen tanker om den innsikt dere har fått, men også den viten jeg har fått. Om dere.

 

Nå er nok en avis gått i trykken, og dagens tema – det er knyttet til fri rettshjelp.

 

Som er en offentlig støtteordning, ment for å sikre folket advokatbistand. Selv for den som ikke har en velfylt konto.

 

Rettshjelp innvilges av Fylkesmannen. Eller advokater innvilger den selv, på vegne av Fylkesmannen. Ordningen er den samme, vi er avhengige av å innfri visse vilkår.

 

Inntekt er ett av dem. Du trenger som enslig å ha en inntekt under kr. 246.000,00. Eller om du lever i parforhold, må dere ikke ha over kr. 369.000,00 i årlig inntekt, samlet. Mange bryter denne grensen.

 

Formuen skal ikke være over kr. 100.000,00, men her er boligen din fritatt for å bli tatt med i kalkylen.

 

Dette er stramme grenser.

 

For jeg ser at folk med såpass lav inntekt kan normalt ikke betale for sin advokat. En rettssak koster sjelden under kr. 40.000,00 å føre. Enkel bistand kan fort komme opp i kr. 10.000,00. hvis du skulle betale selv. Advokatbistand er definitivt ikke for folk flest.

 

Jeg opplever nok at noen kunder ser oss som noe midt mellom det offentluge støtteapparat og en selvstendig næringsdrivende. Men faktum er at vi driver forretning, og all tid vi anvender – skal betales av noen.

 

Derfor må jeg ta dette opp med mine kunder. Kan man betale for tjenesten. Det er nødvendig, fordi det må avklares.

 

Rettshjelp ytes i visse saker. Noen saker går automatisk til dekning, som for eksempel oppsigelse i husleieforhold. Eller skilsmisse og barnefordeling. Et annet eksempel er oppsigelse i arbeidsforhold. Har du lav nok inntekt, er rettshjelp sikret.

 

Men for en mengde saksforhold gjelder at det ikke er automatisk dekning. Det må vurderes fra sak til sak, skjønnsmessig. Det er Fylkesmannen som vurderer dette. I den enkelte sak, og ut fra skjønn. Hvor viktig er saken for deg, hva dreier den seg om.

 

Rettshjelpen sitter langt inne.

 

Videre er det slik at de med inntekt under kr. 100.000,00 ikke betaler egenandel. Mens de over denne summen, betaler en moderat egenandel.

 

Og det betales mva av rettshjelpen.

 

Der moder Norge tildeler deg rettshjelp, skal den samtidig ha mva av beløpet. En sjarmerende tanke.

 

Fri advokat

Legg igjen beskjed

obligatorisk