DSC_0299

 

ForsikringForsikringsdekning

 

Du har forsikret deg. Både for hus og hjem, bil, innbo – og gjerne deg selv.

 

Dette er vel og bra. Forsikringen gjelder jo typisk utgifter du pådrar deg ved skadetilfeller på det du eier.

 

Men gjenstander kan også ha forsikring for utgifter til advokat, det er der jeg kommer inn i bildet.

 

Fordi du kan havne i rettstvister, der du trenger advokat. Som selger av bil. Kjøper av bil. Selger eller kjøper av eiendom og så videre.

 

Det hele sikrer at du kan søke rettshjelp hos sånn som meg, uten at det koster skjorten. Vi tar oss betalt for vårt arbeid, men det er ikke sikkert du selv skal betale så mye.

 

Inngangsbilletten til dekning er en tvist. At du har en dialog og diskusjon med motpart, er ikke en tvist. Du må stå i den situasjon at dere er uenige. Det må kunne dokumenteres. Sånn at den ene vil ha noe den andre ikke vil yte.

 

Da gir selskapene dekning.

 

Normalt er det en egenandel for deg. Den er oftest kr. 4.000, med tillegg av 20 % av det overskytende. Noen selskaper opererer med ingen egenandel, men da har du kjøpt en spesialforsikring – om du er så heldig.

 

Så det trengs en tvist, og deretter er det for deg å betale en egenandel.

 

Slike forsikringer har en maksimal dekning. Denne strekker seg typisk til at selskapet betaler opp til kr. 100.000. men likevel er det sånn at den ikke betaler mer enn det som er omtvistet.

 

Om ditt krav mot selger av en bruktbil er kr. 80.000, er dette maksimal dekning – ikke kr. 100.000.

 

Slike dekninger er superbe. De gjør at du kan benytte advokat, og risikerer minimalt i forhold til å dekke egen advokat.

 

Men det er ikke alt du er sikret mot.

 

Det er noen unntak. En av disse er hvis du taper saken. Da blir du idømt motpartens kostnader, og disse er ikke dekket av forsikringen.

 

Videre er det et høyt gebyr forbundet med anke i norsk rettsorden. Slike gebyrer dekkes ikke av forsikringen.

 

De aller fleste saker løser seg uten rettssak og anke. De løses ved opphetet dialog mellom advokater. Dette betyr at du ender opp med å betale egenandelen din, bare denne.

 

Forsikringen er en del av vilkårene – og heter rettshjelp. Det er din advokat som søker rettshjelpsdekning. Derfor får du hjelp til å innhente klarsignal fra selskapet, og gi deg din nattesøvn tilbake.

 

Som advokat har meg masse med forsikring å gjøre. Mye av mine avregninger skjer sånn sett overfor selskaper. Mest fordi jeg har en del eiendommer i mine saksmapper. Der er det dekning, og regningene har en tendens til å bli litt store.

 

Legg igjen beskjed

obligatorisk