Pengekrav

Luksusfelle og inkasso

Luksusfellen

Luksusfellen

Jeg har sett på TV. Et program som handler om overforbruk og folk som har kjørt seg fast økonomisk. Det er liksom ikke det man trenger i en tid der selv USA dirrer og sender økonomiske skjelv ut gjennom verden. Men det er nettopp nå slike programmer får en nærmest grufull aktualitet.

Da er det min oppgave å vurdere hvilke rettslige følger det gir at man setter over styr sin økonomi.

Hvis jeg skal begynne i andre enden, er det personlig konkurs som er den harde realitet. Som betyr i enkelhet at man blir fratatt alle verdier og at det fordeles til dine kreditorer det som var å hente.

Men før den tid er det mer hverdagens økonomiske trykk som melder seg.

Et tema er inkasso. Inkasso kommer etter at kreditor selv har gitt opp å få betaling fra deg. Inkasso er lovregulert, og gir den som krever inn – inkassator – rett til å kreve gebyr etter faste satser.

Inkasso er i seg selv kostbart. Det er en side av det. En annen side er at du dersom du ikke straks betaler krav som er gått til inkasso, kan få betalingsanmerkning. Hvilket betyr at du får vansker med å få lån senere.

Inkasso er altså en plage ved gjeld du skylder. Dersom betaling ikke finner sted, kan gjerne kravet havne for retten. Det er rett og slett fordi kreditor trenger dom for å kreve dekning hos deg ved tvang.

Enkelt forklart må kreditor ha dom mot deg – hvis du ikke betaler. Bare da kan kreditor tvinge frem et salg av din bolig, slik at du kan få gjort opp for deg.

Forliksrådet er den plassen veldig mange krav havner. Når jeg av og til er innom der, ser jeg at mange krav som får dom er helt meningsløse småposter – gjerne en telefonregning for en ungdom som ikke klarte utgiftene til mobilen.

Små krav kan velte stort lass. En gang var jeg med på å tvangsselge en eiendom fordi eieren ikke hadde betalt en blomsterbukett. Regningen gikk til inkasso. Det kom dom og en dag gikk leiligheten på tvang. Sånn er også livet.

Rettslig sett er veien til dekning dramatisk. Blir ikke et krav gjort opp på vanlig måte – blir det både dyrt og farlig. Masse gebyrer og renter legges på toppen av et krav, og du risikerer at ubetydelige krav setter på fot både deg og din økonomi.

Luksusfellen, heter programmet. Ja, med en TV tilnærming kan det kalles så. I virkeligheten er det et rettslig kaos man kastes ut i om betaling av krav ikke skjer.

Det er nå jeg frykter hva som er på gang i økonomien vår. Renteoppgang meldes støtt. Det er uro. Går vi nå i møte en tid der folk må ta grep i økonomien sin?

Ta gjerne kontakt med saker eller tema du vil ha belyst. Jeg gir deg gjerne et kort råd på e post.

 

Forfall og gebyrer

Forfall og gebyr

Vel overstått og varm sommer. Vi går løs på en ny runde med innblikk fra jussens verden. Det blir nok aldri slutt på tema for meg å presentere. Det gleder meg å by på nye utfordringer.

La meg si litt om forfall i dag. Ikke i betydningen at noe går til grunne. Men den juridiske form, som tar opp det at den som har krav på en sum penger setter en dato for når et krav skal betales.

Denne sommeren fikk du kanskje med deg at NRK sendte ut lisenskrav i fellesferien, med forfall korte 10 dager etter at kravet dumpet ned i postkassen.

Er det så enkelt, kan man spørre. Det klare ståsted er at den som har krav på en sum penger for en tjeneste, selv kan sette en dato for når det skal gjøres opp. Noen krav kommer med fem dagers frist, noen med ti dagers frist – og atter andre med fjorten dagers frist. Men det er altså slik at den som har penger til gode – kreditor – bestemmer når det skal betales.

Derfor er NRK i sin fulle rett til å gjøre ferien sur for folk. Det er ikke hyggelig, men det er lovlig. Nå har ministeren gitt beskjed om at fristen skal utvides til etter ferien – men det endrer ikke på at dette i seg selv var en lovlig innkrevning av lisensen.

Forfallsdato er den dagen penger skal betales. Med betales menes ikke at pengene skal betales inn ved at du for eksempel betaler i nettbanken, men forfall betyr nok at pengene skal være fremme hos mottaker.

Dersom pengene ikke er betalt til forfall, kan kreditor kreve seg rente for forsinkelsen. Det kaller vi morarente. Denne renten er høyere enn vanlig lånerente i samfunnet. Grunnen er at ingen skal se det som ”grei butikk” å være sen med å betale sent, det skal ”svi” litt ekstra.

Forfall er ofte fastsatt. På regninger står det. For restskatten er det satt forfall. Banklånet ditt har en fast forfallsdato hver måned. Langt de fleste krav er knyttet til forfall.

Men vi kan også tenke os en annen modell. Der du skylder noen penger, men det er ikke sagt noe om når det skal gjøres opp.

Da kan kreditor fremsette et påkrav. Et påkrav betyr at kreditor vil ha oppgjøret sitt. Der er kreditor suveren. Har han bestemt seg, må du betale. Straks, for å si det rett ut.

Det løper også morarente der du ikke gjør opp et krav etter påkrav. Men et sånt krav pådrar seg ikke morarente før en måned etter at påkravet ble fremsatt.

Jeg har hørt om det som heter ”løpedager”. Det er noe gammelt som jeg mener antydet at skyldneren liksom skulle ha noen dager til å betale etter at fristen var gått ut. La meg straks slå fast at rettssystemet kjenner ingen ordning med løpedager. Dette må du ikke satse på.

NRK får nok til slutt inn pengene sine. Selv om det ikke ble så momentant oppgjør som byråkratene så for seg. De brukte pinlig korrekt rettssystemet til å kreve betaling, men glemte seg akkurat når det gjaldt å tenke seg om.

Forfall høres dramatisk ut. Regninger forfaller. Du henger liksom bare med i svingene for å følge opp.

Dersom et krav ikke gjøres opp, løper det altså renter. I tillegg har kreditor etter inkassoloven rett til å ilegge deg visse gebyrer med 14 dagers mellomrom, til sist også mulighet til å sende kravet til inkasso.

Gebyrene er ikke så store for en purring. I hvert fall ikke de gebyrer som private selskaper har lov til å beregne seg. Det  er litt fornøyelig at NRK er blant dem som etter loven har rett til å ilegge deg større gebyrer enn de vanlige.  Så ikke nok med at noen er friske i farten til å kreve inn sine penger, men de er også utstyrt med rett til å beregne ekstra store purregebyrer. Andre ”gebyrhaier” er  bl a Statens Lånekasse og Tollvesenets bilavgift.

Forfall og gebyr