Grunnlov

Mads Mikkelsen og Statsretten

Hvem velger vel egentlig sitt råd?

 

Vi lærer i pressen om Tone Damli som har funnet en ny måte å nappe sine øyebryn. Eller en Riise som blåser seg opp på Twitter, og ender det hele med en suser mot Slovenia. Det skjer mye viktig for tiden. Jeg kjenner at man får mye informasjon gjennom pressen. Mulig at noe av det er overflødig.

 

På den annen side sniker det seg inn en film på kinoene, med Mads Mikkelsen i hovedrollen. Om Kong Christian den 7s livlege, den godeste Struensee. Hva har han med rettslige forhold å gjøre, denne mann som levde kun til 1772, 2 år etter han var gjort til en av rikets mektigste menn?

 

Han er en rettslig legende, denne mannen. I negativ forstand, uten at det direkte var hans feil.

 

I 1814 forfattet Norge sin Grunnlov, og bestemte derunder at Kongen velger sitt råd. Som i klartekst betyr at Kongen skulle velge sin regjering. Vi vet at så ikke helt er tilfelle i dag. For det er Statsministeren som velger i praksis sitt råd.

 

TV2 har allerede nå – ett år før valget – planlagt hvem som skal vinne valget neste år. Det får så være, men tenk nå at det skulle bli Erna Solberg. Da er det opp til henne å velge sitt råd. Men det pussige er at det i grunnlovens § 12 sies at Kongen velger dette rådet.

 

Det er til å bli forvirret av. Hvem velger, og hva har dette med Mads Mikkelsen å gjøre? Han er dansk skuespiller fjern fra norsk statsforfatning.

 

Vi går tilbake til år 1770. Danmark-Norge styres av den mektige Christian. Han har et råd av ministre han også, selv om dette var før den norske Grunnloven. Så avsetter han hele rådet, og putter Mads Mikkelsen (det vil si Struensee), inn i rollen som sin eneste minister. Dermed får legen all makt og den ærbødige rolle å gi alle landets lover på den tiden. Her har du noe av opptakten til vår Grunnlovs utforming.

 

Det er mye godt å si om leger, men mye demokratisk var det ikke. En lege alene skulle ta oppgaven med å gi lover. Ikke er det helt uttrykk for folkets vilje, heller.

 

Så viklet det seg litt til etter 1770, og Struensee fikk ikke beholde makten lenge. Han ble henrettet, og vi aner at kong Christian ikke var helt i balanse. Du får se filmen.

 

Vår grunnlov bygger på en deling av makt. Lovgivning er lagt til folket ved Stortinget. Styringen av staten er lagt til Kongen og hans råd. Rådet skulle opprinnelig etter loven velges av Kongen selv, men over tid er dette dreiet i retning av Statsministeren.

 

Grunnloven sier likevel at Kongen velger rådet. Selv om Statsministeren sitter der og gjør nettopp det i vår tid. Litt Kongemakt og kontroll ligger igjen hos Kongen i så måte. Skulle ikke Statsministeremnet makte rette seg opp og stille med en regjering i ryggen, finnes en reserveløsning i at Kongen kan tre inn og foreta sine valg.

 

Dette har altså Mads Mikkelsen med den norske statsdriften å gjøre.

Mads Mikkelsen