Arbeidsrett

Oppsigelse i arbeidsforhold

Oppsigelse i arbeidsforhold

 

Arbeidsrett er på et vis avtalerett. Med kraftig sosial vinkling. Den som har arbeid har inngått en avtale, og er forpliktet til å utføre det arbeid jobben innebærer, der det er bestemt, til de tider som er bestemt i avtalen.

 

Arbeidet har du tatt på deg typisk på ubestemt tid. Du slutter kanskje en dag, men har ingen planer om det.

 

Men jeg har møtt mange gjennom min jobb. Folk som en dag får vite at de er uønsket på jobb. Som har gjort seg upopulære eller bent frem får beskjed om ikke å vise seg. Noen ganger er det uforståelig, andre ganger mer forståelig.

 

Vel, oppsigelse kan komme som et resultat. Før du sies opp skal arbeidsgiver helst drøfte oppsigelsen med deg. Hvilket ikke betyr at dere alltid blir venner der, men mulige løsninger kan komme opp.

 

Så kommer oppsigelsen. Da har du 14 dager på å kreve forhandlinger. Hvilket betyr at arbeidsgiver og du igjen diskuterer saken. Skal du måtte slutte. Vil du slutte mot et sluttoppgjør. Mange hvordan og hvorfor.

 

Forhandlingene kan gå over flere runder. Jeg har vært oppe i tre møter i enkelte saker. Målet er å løse konflikten. Ikke ved at du nødvendigvis får tilbake jobben, men løse den gjerne økonomisk.

 

Svært mange – om ikke alle saker – går i denne fasen inn i en økonomisk fase. Hva vil du ha for å slutte? Jeg snakker ikke store fallskjermer på direktørnivå, men om noen månedslønner. Som du rett og slett kjøpes fri for.

 

Fordi alternativet er å gå tilbake på jobb. Der du vet du ikke er ønsket. Heller da få med seg noen kroner, si seg selv opp, og starte på nytt. Sånn gjør de aller fleste jeg har møtt.

 

Skulle du en gang havne i situasjonen, skal jeg si litt om hvor mye kroner en slik slutt er verdt. Her er jeg litt som Branntreneren og formasjoner. Holder det for meg selv til de sakene jeg fører.

 

Vel, det hender at slike forhandlinger ikke fører frem. da har du åtte uker fra forhandlinger ble avsluttet, til å reise søksmål. Det du vil da er å få retten til å si at oppsigelsen er ugyldig, og gjerne få en erstatning på toppen.

 

Erstatningen er i hovedsak for tapt inntekt ved saken. I liten grad betales det mye for selve belastningen ved å bli sagt opp.

 

I denne fasen skal det også for retten fremmes en sak som typisk gjelder om du skal stå i stillingen, mens konflikten pågår. Loven har ikke en selvsagt løsning, dersom du er sagt opp – og konflikten trekker ut. Her kan det gå måneder mens du venter på en avklaring, og hvor skal du holde deg da? På jobb eller på vent hjemme?

 

I siste omgang er det retten som bestemmer over oppsigelsen rettslig. Selv om altså de aller fleste løser disse konfliktene lenge før retten trekkes inn.

Oppsigelse i arbeid